ณัฐภัทร ห้วยอุดมสินธุ์ (โบ๊ท)

โบ๊ท

ณัฐภัทร ห้วยอุดมสินธุ์ (โบ๊ท)

การศึกษา

กำลังจบการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

ประสบการณ์สอน

- สอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.3 ที่สถาบันชื่อ English Corner Paradise Park
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยม ที่สถาบันชื่อ English Corner Paradise Park เป็นเวลา 1 ปี
- สอนพิเศษนักเรียนอัสสัมชัญบางรักชั้นม.2 English Programme, วิชา Science English
- สอนพิเศษสำหรับชั้นม.ต้น และ ม.ปลายเพื่อเพิ่มเกรดทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์เป็นเวลา2ปี
- เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีคอร์สที่สอน