ณัฐพงศ์ เชื้อจิ๋ว (มอส)

มอส

ณัฐพงศ์ เชื้อจิ๋ว (มอส)

CAL I,CAL ll ,PHYSICS l,MATHERMATIC,LINEAR,STATICS,O-NET,PAT,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา

-จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์การจัดการ

-ขณะนี้กำลังศึกษาป.โท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์สอน

สอน แคล1,2 ฟิสิก1 คณิต ม.ปลาย ,ม.ต้น

สอนเด็กโรงเรียนหอวัง ,สารสาสน์ วิเทศคลองหลวง

คอร์สที่สอน