ศิวาพร นันทอมรรัตน์ (จี๊ด)

จี๊ด

ศิวาพร นันทอมรรัตน์ (จี๊ด)

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์สอน

  • ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม.1 ม.4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
    และติวเพิ่มเกรด และปูพื้นฐานให้นักเรียนระดับประถมและมัธยม

คอร์สที่สอน