กัณฑ์ชนก ขันติพงษ์ (มะกัน)

มะกัน

กัณฑ์ชนก ขันติพงษ์ (มะกัน)

เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย,CHEMISTRY,BIO

ประวัติการศึกษา


-ประถม : อนุบาลลำปาง (3.80)

-มัธยมต้น : ลำปางกัลยาณี (3.65)

-มัธยมปลาย :ลำปางกัลยาณี (3.75)

-ป.ตรี : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (3.95)


ประวัติการทำงานและประสบการณ์สอน

ปัจจุบันทำงานประจำ : Project Coordinator
-ตัวแทนโดยมอบหมายจากอาจารย์ติววิชา General Chemistry ให้เพื่อนต่างคณะ
-ตัวแทนติววิชา Hematology, Pathophysiology และ Clinical Chemistry

-ตัวแทนโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ติววิชา Organic Chemistry

-ประสบการณ์การสอนพิเศษตามบ้านมากกว่า 1ปี

-สอนวิทยาศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

 

คอร์สที่สอน