ตรีชฎา รัฐจักร์ (นก)

นก

ตรีชฎา รัฐจักร์ (นก)

TOEIC,IELTS,GAT ENG,เคมี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันทำงานและเรียนภาษาที่ฟินแลนด์ รอต่อปริญญาเอก

ประสบการณ์

  • สอนเคมี และ เคมีอินทรีย์
    น้องมหาวิทยาลัย ปี1-3 คณะ วิทยา, Bsac, วิศวะ แพทย์ และ เภสัช จุฬา
    น้องปี1 จาก สถาบันไทยญี่ปุ่น
  • สอนเคมีและ ภาษาอังกฤษ, igcse,sat,ged,bmatลาย น้อง เตรียมอุดม สาธิต มศว. สาธิตจุฬา,สามเสนวิทยาลัย, กรุงเทพคริสเตียน , มหิดลอินเตอร์, shewsburry, Spip, Harrow, Saintandrew
  • สอน Toeic /Ielts / gat Eng น้อง มาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา และ บุคคลทั่วไป

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน