ตรีชฎา รัฐจักร์ (นก)

นก

ตรีชฎา รัฐจักร์ (นก)

TOEIC,IELTS,GAT ENG,เคมี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ปัจจุบันทำงานและเรียนภาษาที่ฟินแลนด์ รอต่อปริญญาเอก

ประสบการณ์

สอนเคมี และ เคมีอินทรีย์
น้องมหาวิทยาลัย ปี1-3 คณะ วิทยา, Bsac, วิศวะ แพทย์ และ เภสัช จุฬา
น้องปี1 จาก สถาบันไทยญี่ปุ่น

สอนเคมีและ ภาษาอังกฤษ, igcse,sat,ged,bmatลาย น้อง เตรียมอุดม สาธิต มศว. สาธิตจุฬา,สามเสนวิทยาลัย,
กรุงเทพคริสเตียน , มหิดลอินเตอร์, shewsburry, Spip, Harrow, Saintandrew

สอน Toeic /Ielts / gat Eng น้อง มาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา และ บุคคลทั่วไป

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน