สุรเชษฐ์ ปัญญารักษ์สกุล (บอส)

บอส

สุรเชษฐ์ ปัญญารักษ์สกุล (บอส)

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,9 วิชาสามัญ,O-NET

การศึกษา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ประสอบการณ์สอน

สอบพิเศษที่สถาบัน ติวทูโฮม เป็นระยะเวลา 2 ปี
สอนที่ รร.สีชมพูศึกษาเป็นเวลา 1 ปี
วิทยากร,ติวเตอร์ O-Net ตามรร.ต่างๆ

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน