กันติชา พรรณโอรส (นนท์)

นนท์

กันติชา พรรณโอรส (นนท์)

ภาษาอังกฤษ,GAT,O-NET,CONVERSATION(FRENCH)

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
- ติว GAT ภาษาอังกฤษ, O-NET นักเรียน ม.6
- ติวสอบเข้า, O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
- วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบุคคลวัยทำงาน

ประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.1 นักเรียน ม.6
- ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารบุคคลทั่วไป 


วีดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

Frence Version

 

คอร์สที่สอน