ดุสิตา สุไลหมัด (อาย)

อาย

ดุสิตา สุไลหมัด (อาย)

Calculus, IGCSE, SAT-I, SAT-II, STATISTICS, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย

ประวัติการศึกษา

จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปี 2554 สายวิทย-คณิต
จบการศึกษาปริญญาตรี ปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาโท Master Degree of Professional Accounting sydney Australia

ประสบการณ์สอน

ปัจจุบันสอน : PAT 1 , SAT / IGCSE การสอนที่ประสบความสำเร็จ : นักเรียนที่สอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2558
-มหิดล 1 คน (เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์)
-เกษตรศาสตร์ 4 คน (บัญชี/บริหาร)
-มศว 1 คน (แพทย์)
-ลาดกระบัง 2 คน (วิทยาคอม/วิศวคอม)
-มธ 7 คน (บัญชีโครงการสมาทวัน / บริหาร/บัญชี)
-รังสิต 3 คน (วิทยาศาสตร์/แพทย์)
-จุฬา 3คน (แพทย์/ทันตะ)

เทคนิคการสอน : เข้าใจมากกว่าจำ มีเทคนิคแบบคิดเร็ว เฮฮา เป็นกันเองแบบพี่น้อง

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน