ดุสิตา สุไลหมัด (อาย)

อาย

ดุสิตา สุไลหมัด (อาย)

Calculus, IGCSE, SAT-I, SAT-II, STATISTICS, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย

ประวัติการศึกษา

 • จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปี 2554 สายวิทย-คณิต
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษาปริญญาโท Master Degree of Professional Accounting sydney Australia

ประสบการณ์สอน

 • ปัจจุบันสอน : PAT 1 , SAT / IGCSE การสอนที่ประสบความสำเร็จ : นักเรียนที่สอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2558
  -มหิดล 1 คน (เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์)
  -เกษตรศาสตร์ 4 คน (บัญชี/บริหาร)
  -มศว 1 คน (แพทย์)
  -ลาดกระบัง 2 คน (วิทยาคอม/วิศวคอม)
  -มธ 7 คน (บัญชีโครงการสมาทวัน / บริหาร/บัญชี)
  -รังสิต 3 คน (วิทยาศาสตร์/แพทย์)
  -จุฬา 3คน (แพทย์/ทันตะ)

เทคนิคการสอน : เข้าใจมากกว่าจำ มีเทคนิคแบบคิดเร็ว เฮฮา เป็นกันเองแบบพี่น้อง

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน