ปราชญาพฤทธิ์ เพ็งทอง (โฟม)

โฟม

ปราชญาพฤทธิ์ เพ็งทอง (โฟม)

PAT,O-NET,9 วิชาสามัญ,CHEMISTRY

การศึกษา

ปริญญาตรี
- วท.บ. เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ก.ศ.บ. การศึกษา(เคมี) เกียรติยิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาโท วท.ม. เคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์) 3.71

ประสบการณ์

- สอนตัวต่อตัว เคมี คณิตศาสตร์
- สอนในสถาบันกวดวิชา

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน