ขวัญใจ วหะโรจน์ (โอเล่)

โอเล่

ขวัญใจ วหะโรจน์ (โอเล่)

A-Level, IGCSE, SAT-I, SAT-II, O-NET, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น,คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์สอน

- อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ

- เริ่มเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ ขณะเป็นนิสิตปี2 สอนทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์จนถึงปัจจุบัน รวม 14ปี

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน