ลลิตา หงษ์เหิรสถิตย์ (แตงโม)

แตงโม

ลลิตา หงษ์เหิรสถิตย์ (แตงโม)

ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,Biology

การศึกษา

 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
 • ป.โท สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร


ประสบการณ์

 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
 • สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1, ม.2 และ วิชาชีววิทยา ม.4
  · January 2019 – present
  - Lecturer at Department of Physiology, Faculty of Medicine, Bangkok Thonburi University, Bangkok, Thailand
  - Biology and science tutor (Primary school and high school)
  · July 2017 – July 2018
  - Assistant Researcher at Department of Physiology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
  (Asst. Prof. Pornnarin Taepavarapruk’s lab)


วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน