พิชญ์สิณี ช่วยรอด (พิว)

พิว

พิชญ์สิณี ช่วยรอด (พิว)

English Conversation Basic / General, TOEIC Reading & Grammar, TOEIC ตะลุยโจทย์, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

จบมัธยมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (EP)

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศฟินแลนด์

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ (BMIR) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอน 4 ปี สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ทำงานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน