พิชญ์สิณี ช่วยรอด (พิว)

พิว

พิชญ์สิณี ช่วยรอด (พิว)

English Conversation Basic / General, TOEIC Reading & Grammar, TOEIC ตะลุยโจทย์, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา
-จบมัธยมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (EP)
-นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศฟินแลนด์
-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ (BMIR) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
-ปริญญาโท MA Governance, Development, and Public Policy at Institute of Development Studies (IDS),
 University of Sussex

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอน 4 ปี สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
และสอนสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์)

มีประสบการณ์ฝึกงานที่กงสุลไทยใหญ่ที่ LA
และ มีประสบการณ์การทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน