เสาวภาคย์ บุภู่ (เบญ)

เบญ

เสาวภาคย์ บุภู่ (เบญ)

ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4-6, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ต้น, O-NET, PAT 2

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมเจอร์ธรณีฟิสิกส์ (3.13)

ปัจจุบันเรียนปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมเจอร์ธรณีฟิสิกส์

ประสบการณ์สอน

• ฟิสิกส์ ม.ต้น สถาบันกวดวิชาเเดนนภา (กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร) ห้องใหญ่ 30-40 คน/คลาส
• ฟิสิกส์ ม.ต้น อาจารย์รับเชิญพิเศษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ห้องใหญ่ 30-40 คน/คลาส
• ฟิสิกส์ ม.3 [โยธินบูรณะ EP]
• ฟิสิกส์ ม.4 [บดินทรเดชา1]
• ฟิสิกส์ ม.5 [หอวัง/สามเสน/บดินทรเดชา1/ศึกษานารีย์ (5 คน)]
• ฟิสิกส์ ม.6 [บดินทรเดชา1/หอวัง/สายปัญญา4คน]
• ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ [หอวัง]
• โลกและดาราศาสตร์ สถาบันกวดวิชาแดนนภา

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน