พันธกานต์ พรมยะ (ดิวส์)

ดิวส์

พันธกานต์ พรมยะ (ดิวส์)

IGCSE, SAT-I, SAT-II, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ปลาย, เคมี ระดับชั้น ม.ปลาย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน

(ภาคไทย)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (ทุกสายการเรียน ฟิสิกส์, เคมี) ทั้งมัธยมต้นและปลาย

(ภาคอินเตอร์)

Math year 7, 8, 9, 10, 11, 12, IGCSE Math, Ged Math, Science, SAT Math I, SAT Math II

เคยสอนตั้งแต่ตัวต่อตัวจนไปถึงเด็ก 2 - 100 คน ทั้งห้องสดและห้องเรียน

งานสถาบัน --> สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิชาฟิสิกส์, IGCSE, วิทยาศาสตร์, GED (ประสบการณ์สอน 2 ปี), PAT 1, PAT 5 (พาร์ทคณิต), 9 วิชาสามัญ, ค่ายต่างๆ ที่สถาบันจัด, สอนนักเรียนมากกว่า 50 คน 

งานสอนทั่วไปตามบ้าน --> ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิตศาสตร์, ให้กับน้องโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนเบญจมราชาลัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และอื่นๆ (ประสบการณ์สอน 5 ปี)

งานสอนอินเตอร์ --> สอน Physic, Chem Math, IGCSE, SAT MATH I-II ,GED, Muic Math ประสบการณ์มากกว่า (3 ปี)

ผลงานต่างๆ

- ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานโอลิมปิค I-SWEEEP 2012 Texas houston USA

สอนสนุกไม่ตึงเครียด เข้าใจพื้นฐานเด็ก เนื้อหาอัพเดท ทันโลก นอกจากน้องๆ จะเรียนเพื่อไปใช้สอบแล้ว น้องๆ ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

วิดีโอแนะนำตัว

 

คอร์สที่สอน