ชลกาญจน์ ภู่อำไพ (ทราย)

ทราย

ชลกาญจน์ ภู่อำไพ (ทราย)

English Conversation Basic / General, ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา (English program) โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนไทรโยควิทยา กาญจนบุรี

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประสบการณ์สอน

1. คุมอง คณิตศาสตร์ ระดับประถม กรุงเทพฯ

2. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กาญจนบุรี

3. ออริจินติวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กาญจนบุรี

ประมาณ 5 ปี

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน