ชลกาญจน์ ภู่อำไพ (ทราย)

ทราย

ชลกาญจน์ ภู่อำไพ (ทราย)

English Conversation Basic / General, ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ประสบการณ์สอน

- คุมอง คณิตศาสตร์ ระดับประถม กรุงเทพฯ

- โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กาญจนบุรี

- ออริจินติวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กาญจนบุรี ประมาณ 5 ปี

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน