ณพฒชนม์ อ่อนเฉวียง (เบน)

เบน

ณพฒชนม์ อ่อนเฉวียง (เบน)

A-Level Bio, IGCSE Bio, ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ, ชีววิทยา PAT 2, ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

- เรียน ม.ต้น ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษ(พสวท.) แก่นนครวิทยาลัย
- ปัจจุบัน แพทยศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ(MBBS) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว ประเทศจีน


ประสบการณ์สอน

- ม.ต้น=คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- ม.ปลาย=ชีววิทยา เคมี gatเชื่อมโยง ความถนัดแพทย์
-
Inter=Biology Chemistry Organic chemistry Psychology IGCSE GCSE A-level IB
-
ประสบการณ์การสอน 4 ปี กลุ่มย่อย และ ติวต่างๆ ตามโรงเรียน
-
มหาวิทยาลัย=วิชาทางสายแพทย์ Physio Biochem


วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน