สาธิต จันทร์หอมกุล (บอย)

บอย

สาธิต จันทร์หอมกุล (บอย)

คณิตศาสตร์ O-NET ม.6, คณิตศาสตร์ PAT 1, คณิตศาสตร์ 1 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ 2 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-4, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6, ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน

  • อาจารย์พิเศษคณิตศาสตร์ โรงเรียนภัทรนุสรณ์ จ.นครปฐม
  • เคยเป็นติวเตอร์ที่โรงเรียนกวดวิชาอินจีเนียส สอนฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์
  • เป็นติวเตอร์ที่โรงเรียนกวดวิชา D'Angelo Tutorial Center สอนฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์
  • ครูสอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนตะวันชัย

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน