อภิสรา คชรัฐแก้วฟ้า (เบลล์)

เบลล์

อภิสรา คชรัฐแก้วฟ้า (เบลล์)

TOEIC Reading & Grammar, ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ, ภาษาอังกฤษ GAT, ภาษาอังกฤษ O-NET ม.6, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (English Program) 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด วิชาโทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษและวิชาทั่วไป สถาบันกวดวิชาบ้านวิชากร (สาขาเซนทรัลปิ่นเกล้า)

และทำงานอยู่ที่ Marketing Officer, Natura Remadee Co.,Ltd

ประสบการณ์สอน

มีประสบการณ์สอนอังกฤษมากกว่า 3 ปี สามารถสอนได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปูพื้นฐาน Grammar, Reading, Writing, Conversation และ สอนทำข้อสอบ/ตะลุยโจทย์เข้าโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อสอบ GAT/O-NET/9วิชาสามัญ/TU-GET/CU-TEP/TOEIC และทุกครั้งจะมีชีทบทเรียนและแบบฝึกหัดให้น้องๆ ค่ะ

- TU-GET ม.6 โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
- TU-GET ม.6 โรงเรียนเขมะ
- GAT ENG ม.6 โรงเรียนทิวไผ่งาม
- ภาษาอังกฤษ ม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- ภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยา
- ภาษาอังกฤษ น้อง ม.3 เตรียมสอบเข้าเตรียมอุดม
- วิชาทั่วไป ป.2 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
- ภาษาอังกฤษ ม.3 โรงเรียนราชินี
- ภาษาอังกฤษ น้อง ม.5 ติวสอบเตรียมทหาร
- ภาษาอังกฤษ น้อง ป.6 และ ม.3 เตรียมสอบเข้าสตรีวิทย์
- ภาษาอังกฤษ สื่อสารและแกรมม่าเพื่อการทำงาน อายุ 33 ปี
- GAT ENG ม.6 โรงเรียมเขมะสิริ
- TU-GET น้องปี 3 ม.มหิดล
- ภาษาอังกฤษทุกทักษะ น้อง ป.6 Home School ลูกครึ่งญี่ปุ่น
- Marketing น้องปี 2 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคอินเตอร์
- ภาษาอังกฤษ อ.3 (เด็กพิเศษเรียนรู้ช้า) โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
- GAT ENG น้อง ม.3 โรงเรียนวัดดุสิต
- GAT ENG น้อง ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยากับโรงเรียนเทพศิรินทร์
- O-net น้อง ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์
- ภาษาอังกฤษ แกรมม่าและติวเพื่อสอบชิงทุน ม.1 (ลูกครึ่งฟินแลนด์) โรงเรียนราชินี
- GAT ENG/TOEIC น้อง ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา
- ภาษาอังกฤษ ม.3 สาธิตสวนนัน เตรียมสอบเข้า ม.4 รร.สามเสน
- ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- GAT ENG น้อง ม.5 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- ภาษาอังกฤษ ติวเข้ามหาลัย น้อง ม.6 โรงเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
- ติวสอบเข้า (เน้นไทย) น้อง อ.2 Canadian International School
- ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วิดีโอแนะนำตัว (Introductory)

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน