ปริญ ทรงอัครภัทรา (จูปิง)

จูปิง

ปริญ ทรงอัครภัทรา (จูปิง)

English Conversation, 9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมปลาย โรงเรียนทิวไผ่งาม ภาคภาษาอังกฤษ 
  • ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะ Media and Communication ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์สอน

มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

วิดีโอแนะนำตัว

 

คอร์สที่สอน