สิตานัน วิลาสมงคลชัย (หมุ่ย)

หมุ่ย

สิตานัน วิลาสมงคลชัย (หมุ่ย)

คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ,เคมี

 ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษา ป.ตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- จบการศึกษา ม.ปลาย โรงเรียนซางตาครู้สคอนเเวนท์  แผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.80

ประสบการณ์การสอน
มีประสบการณ์สอน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน

-GAT เชื่อมโยง ผลคะแนนนักเรียนได้คะแนนเต็ม

-IGCSE mathematics

-คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดม สายวิทย์-คณิต

-ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ สอบเข้า ม.4 สอบติด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สายวิทย์-คณิต ห้องคิงส์

-คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบ ห้อง gifted

-คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบ EP

-คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนโยธินบูรณะ EP

-คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนโยธินบูรณะ IP

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนเทพศิรินทร์ ห้อง gifted

-คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนสตรีวิทย์ EP ด้วยคะเเนนเป็นอันดับที่3

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1 น้องสอบติดโรงเรียนวัดนายโรง IEP

-ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ปลาย เพิ่มเกรด

-คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ระดับประถม และมัธยมต้น (หลักสูตรปกติ ,EP ,IP) เนื้อหาตามบทเรียน เพิ่มเกรด

-คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ ,EP ,IP) เพื่อสอบเข้าม.1 หรือ ม.4


สไตล์การสอน

-เน้นการสอนแบบตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์เยอะๆ โจทย์แบบประยุกต์

-ลักษณะการสอนเป็นกันเอง อธิบายให้เข้าใจง่าย มีเทคนิกการคิด  วิเคราะห์โจทย์

-มีแนวข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อฝึกให้น้องๆมั่นใจในการตีโจทย์มากขึ้น

 

คอร์สที่สอน