วิเวียน จุลมนต์ (อีฟ)

อีฟ

วิเวียน จุลมนต์ (อีฟ)

Calculus I, Calculus II, IGCSE Maths, PRE MATH, SAT-I Maths

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำลังศึกษาปริญญาโท : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน

มากกว่า 10 ปี Private Tutor, Ken Brain, APOGEE TUTOR

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน