ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง (เปิ้ล)

เปิ้ล

ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง (เปิ้ล)

BMAT Chemistry, IGCSE Maths, SAT-I Maths, SAT-I Maths Intensive, SAT-II Maths

ประวัติการศึกษา

  • PhD ปริญญาเอก ฟิสิกส์เคมี University of California, Los Angeles (UCLA)
  • MSci (undergraduate) Chemical Physics with Industrial Experience, University of Bristol, UK

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ในวิชา เคมี ฟิสิกส์ เลข: IB, A-level, IGCSE และ มหาวิทยาลัย

University Teaching :

• Technopreneurship and Innovation Management Program (TIP), Chulalongkorn University, Fall 2017

• Investment in Technology and Startup, Business School, Naresuan University, Winter 2016

• Commercialization of Pharmaceutical Products, Biomedical Engineering, Mahidol University, Winter 2016

• Introduction to Lab-On-a-Chip, International School of Engineering, Chulalongkorn University, Winter 2015

• Introduction to Technology Management, Industrial Science and Management, Thammasat University, Fall 2014

• Teaching Fellow, Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA: 2006-2012 (16 Chemistry classes including Organic Chemistry, high level instrumentation, physical chemistry and inorganic chemistry)

• Chemistry Facilitator, UCLA Center for Excellence in Engineering and Diversity Mentor Fellowship, 2012

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน