ธเนศ เพ็ชรัตน์ (เป้)

เป้

ธเนศ เพ็ชรัตน์ (เป้)

A-Level, BMAT, Calculus I, GED, IGCSE, MATHEMATICS YEAR 7-12, PHYSICS YEAR 9, SAT-I, SAT-II, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4-6

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ การบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน

มากกว่า 10 ปี ทุกระดับชั้น

เรียนให้สนุก คุยกับพี่เหมือนคุยกับเพื่อน มีปัญหาถามเลย ไม่เข้าใจ สอนใหม่ได้ ทำให้ง่าย แล้วเรามาทำให้มันผ่านทุกการสอบกัน สู้ !

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน