ปาริฉัตร คำดีบุญ (The best)

The best

ปาริฉัตร คำดีบุญ (The best)

Physics I, Physics II, PRE PHYSICS

ประวัติการศึกษา

  • Donbosco School อนุบาล - มัธยมปลาย จ.อุดรธานี
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ประสบการณ์สอน

  • ติวเตอร์สถาบัน Ascore tutor ประมาณ 5 - 7 ปี
  • ติวเตอร์สถาบัน Apogee tutor 3 - 4 ปี
  • ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ ฟิสิกส์ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน