พลวีร์ แสงเดือน

ดิว

พลวีร์ แสงเดือน

TOEFL, TOEIC, IELTS, ENGLISH

ประวัติการศึกษา

BA. Mahidol University International College
MA. Kingston London University

ประสบการณ์สอน

With more than 10 years of experience in English Teaching, I truly understand each of the student needs. I always see weak points of students and provide practical ways to improve. Trust me and MyCourseLive for your best English !

ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่าสิบปี ครูมีความเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี โดยจุดอ่อนทางภาษาของผู้เรียนจะได้รับการวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทางที่ดีที่สุด แล้วเจอกันใน MyCourseLive !

วีดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

Italian Version

คอร์สที่สอน