วรรณิภา ขุนอินทร์ (แอ๋ว)

แอ๋ว

วรรณิภา ขุนอินทร์ (แอ๋ว)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี
  เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์ช่วงที่เป็นนักศึกษา
- ทดลองสอน รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ฝึกสอน รร.ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
- ติวเตอร์ sensemath จ.ปทุมธานี

ปัจจุบัน
- อาชีพหลัก : ข้าราชการครู
- มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์มากกว่า 7 ปี

สไตล์การสอน
- สอนตามตัวชี้วัด
- สอนตามที่นักเรียนอยากให้เน้น เช่น มีสอบ อยากให้ติวก่อนสอบ
- สอนเพิ่มเกรด
- ติวเพื่อสอบเข้า/ติววิชาเฉพาะ

คอร์สที่สอน