นัชชา วิจิตรอมรเลิศ (นินา)

นินา

นัชชา วิจิตรอมรเลิศ (นินา)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี
- สอนน้องป.4 และ ป.6 รร. สาธิตจุฬา วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
- สอนน้องป.4 รร.สาธิตจุฬา วิชาคณิตศาสตร์
- ติวสอบ ติวเพิ่มเกรด
- สอนทบทวนบทเรียนจากที่โรงเรียน

สไตล์การสอน
- เน้นอธิบายให้เห็นภาพ
- สอนแบบคุยกันเป็นพี่เป็นน้อง ใส่ใจและเต็มที่ทุกครั้งในการสอน

คอร์สที่สอน