บุษยาภรณ์ สงวนวงศ์ ( จูน)

 จูน

บุษยาภรณ์ สงวนวงศ์ ( จูน)

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- มัธยมต้นห้องเรียนMEP ศิลป์จีน-อังกฤษ
- มัธยมปลายห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน-อังกฤษ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาจีน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน
1 ปี หลังเรียนจบเคยทำงานประจำแล้วรับสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

สไตล์การสอน
-ใจเย็น เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะการฟังและพูด เน้นปฏิบัติ เน้นoutput

คอร์สที่สอน