ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4

รายละเอียดคอร์ส

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 Sports
บทที่ 2 Places
บทที่ 3 Routes
บทที่ 4 School Subject
บทที่ 5 Classroom Sentences
บทที่ 6 Health
บทที่ 7 Playground and Amusement Park
บทที่ 8 Chores and Activities
บทที่ 9 Indoor and Outdoor Activities
บทที่ 10 Adverbs of Frequency
ฯลฯ

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 3,800.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:2.50

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars20
2 Stars20
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"