วนัญญา จันทร์ประจักษ์ (แพร)

แพร

วนัญญา จันทร์ประจักษ์ (แพร)

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, SAT, A-LEVEL, IGCSE, BMAT

การศึกษา
-ห้องกิ๊ฟ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย 3.93 (เกรดเฉลี่ยวิชาเคมี 3 ปี 4.00)
-จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปัจจุบันเป็นเภสัชกร รพ.ปทุมธานี

ประสบการณ์ เริ่มสอนพิเศษตั้งแต่เรียนอยู่ ปี 3 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 ปี
วิชาที่รับสอน
-อนุบาล 2 ทุกวิชา ทักษะเด็กเล็ก
-คณิต วิทย์ ประถมต้น/ประถมปลาย/ม.ต้น  ทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์
-ภาษาอังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1
-ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ติวเพิ่มเกรด PAT2 กสพท. ONET(ม.3/ม.6)
-ติววิทยาศาสตร์ สอบเข้ารร.เตรียมอุดม
-BMAT น้องที่เรียนติดทันตะ มธ
-SAT Math น้องที่เรียนติดทันตะ รังสิต
-IGCSE chemistry น้องรร.สาธิตมศว. ปทุมวัน อินเตอร์
-Chemistry เรื่องการแตกตัวและ Pharmacokinetic ของยา น้องคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ปี1
-Micrology, Phatology, Physiology, Biochem, Medchem, Organic chemistry, Pharmacology, 
Pharm epidemiology, Reseach และวิชาเรียนอื่นๆสำหรับนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 1 และ 2 น้องคณะเภสัช ม.ขอนแก่น/จุฬา/บูรพา/รังสิต
-Stat ( ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Chi-Square Test เป็นสถิติเชิงวิจัยพรรณนา ) 
-น้องคณะวิศวะ เครื่องกล ปี3 มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ (เด็กไทยไปเรียนอังกฤษ)
-MCAT ในส่วนของ Organic chemistry

สไตล์การสอน
ยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้น้องเข้าใจมากขึ้นค่ะ

คอร์สที่สอน