กนกวรรณ ชนะประสพ (โยโมสต์)

โยโมสต์

กนกวรรณ ชนะประสพ (โยโมสต์)

วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา

- มัธยม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

ประสบการณ์สอน 2 ปี

- เคยติวน้องๆเข้าค่าย สอวน. ชีวะ

- เคยติวเพิ่มเกรด ตัวต่อตัว

- เคยติวสอบ O-NET ที่รร.

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน