ดำรงค์เกียรติ เฟื่องฟุ้ง (บูม)

บูม

ดำรงค์เกียรติ เฟื่องฟุ้ง (บูม)

9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา

ประสบการณ์ 
มากกว่า 8 ปี

ปัจจุบันเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาล เคยสอนอัสสัมชัญศึกษา 5 ปี เซนต์ดอมินิก 1 ปี และเป็นติวเตอร์ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน