นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)

เชีย

นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)

วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, /9 วิชาสามัญ, O-NET, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

การศึกษา

 • ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ม.ปลาย เตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์สอน

 • 2020 เขียนคู่มือเตรียมสอบวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยระดับม.ต้น • บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
 • สอนออนไลน์วิชาสังคมระดับประถม • บริษัท The Pias Group
  คอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1 โรงเรียนดัง วิชาสังคม • โรงเรียน OnLive Academy
  -2017–2020 สอนพิเศษเดี่ยวและกลุ่ม • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม • ระดับม.ต้น – ปลาย
  -2012–2014 ประสบการณ์ติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียน • วิชาวิทยาศาสตร์ • ระดับม.ต้น

EXPERIENCES & REWARDS

 • สอบผ่านรอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง-กสพท. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • สอบผ่านข้อเขียนโครงการรับตรง (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบผ่านข้อเขียนรอบรับตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบผ่านข้อเขียนรอบรับตรงคณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ICASE ณ เมืองวิสาขปัตตนัม ประเทศอินเดีย
 • รางวัล High Distinction โครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเคมีแห่งออสเตรเลีย ประจำปี 2557 และ 2559
 • โล่คะแนนสอบรวมสูงสุดวิชา ภาษไทย ระดับ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ระดับม.ปลาย ประจำปี 2557 และ 2558
 • คะแนนลำดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษาระดับม.3 โดยบริษัทเสริมปัญญา
 • เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น เขตพื้นที่การศึกษา สพม. 18 ปีการศึกษา 2556
 • คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ระดับม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน