ภิรมย์มาส เตชิตณัฏฐ์ศรุต (ฝน)

ฝน

ภิรมย์มาส เตชิตณัฏฐ์ศรุต (ฝน)

คณิตศาสตร์, CALCULUS, PRE-CALCULUS, GEOMETRY, ALGEBRA II, ALGEBRA I, PRE-ALGEBRA PAT, O-NET, PRE MATH, MATHEMATICS, GMAT, IGCSE, A-LEVEL, SAT-II, SAT-I, CALCULUS II STATISTICS, LINEAR ALGEBRA, DIFF. EQUATION

การศึกษา

  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.มหิดล
  • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.มหิดล

ประสบการณ์สอน

  • มีประสบการณ์​สอนคณิตศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทย, หลักสูตรอินเตอร์ และระดับอุดมศึกษา
  • SAT I, II A-level, IGCSE, GED, GMAT in Mathematics
  • เคยสอนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน