ธัญพร ทรงประเสริฐชัย (ไบร์ท)

ไบร์ท

ธัญพร ทรงประเสริฐชัย (ไบร์ท)

CALCULUS, PRE-CALCULUS, ALGEBRA II, ALGEBRA I, SECONDARY & HIGH SCHOOL (USA), SAT-I MATH, SAT-I ENGLISH, IELTS, TOEFL, CALCULUS II, CALCULUS I, UNIVERSITY

ประวัติการศึกษา

- นักเรียนทุน โรงเรียน International Boarding School ใน ฮ่องกง
- นักเรียนทุน Yale Young Global Scholars 2017
-
นักเรียนทุน Colorado College, Mathematical Economics and Computer Science Majors, GPA 3.86

Other Qualifications:
o I was offered full scholarships at five US universities.
o I am currently working as a part-time English content creator at an international news platform.

รายวิชาที่สอน
General Test Prep:
o IELTS (all skills), TOEFL (all skills), SAT (both verbal and math), SAT MATH II
o English Academic Writing (High school and university)
High School Courses:
o (IB) International Baccalaureate Mathematics Higher Level with Calculus Option, Standard Level and Studies
o (IB) International Baccalaureate Visual Art Higher Level, Standard Level is written coursework
o (IB) International Baccalaureate Economics Higher Level, Standard Level
o AP Microeconomics
o AP Macroeconomics
o AP Calculus AB
o AP Calculus BC
University Courses:
o Calculus I
o Calculus II
o Calculus III
o Linear Algebra

ประสบการณ์สอน
o สอน IELTS, TOEFL, SAT, SAT MATH II ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนและนานาชาติในไทย สอนเดี่ยว
o สอน IB ให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยและนักเรียนต่างชาติในฮ่องกง สอนเดี่ยวและสอนกลุ่ม
o สอนภาษาจีนให้กับเด็กอายุตั้งแต่สามขวบจนถึงวันทำงาน สอนกลุ่ม
o สอนการอ่านภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ให้กับเด็กประถม1-4ในโรงเรียนรัฐบาลที่ สหรัฐอเมริกา สอนเดี่ยวและกลุ่ม

คอร์สที่สอน