บุรินทร์ ตุดถีนนท์ (ไก่โต้ง)

ไก่โต้ง

บุรินทร์ ตุดถีนนท์ (ไก่โต้ง)

English Conversation Basic / General, ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3, ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ, ภาษาไทย GAT เชื่อมโยง, ภาษาไทย O-NET ม.3, ภาษาไทย O-NET ม.6, สังคม 9 วิชาสามัญ, สังคม O-NET ม.6, สังคม ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน

ติวเตอร์ประจำสถาบัน Match Academy วิชาสังคมและภาษาอังกฤษ

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน