ทรงสวรรค์ ตั้งสุขศิริจิตร (หญิง)

หญิง

ทรงสวรรค์ ตั้งสุขศิริจิตร (หญิง)

FRENCH, French Conversation

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เอกภาษาฝรั่งเศส - อังกฤษ
- ปริญญาตรี คณะโบราณคดี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัย François Rabelais เอก Sociolinguistique et didactique des langues FLE/FLS
  สังคมภาษาศาสตร์และการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ เมือง Tours ประเทศฝรั่งเศส (ทุน Franco-Thaï)

ประสบการณ์สอน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

และเป็นติวเตอร์สอนภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 (โรงเรียนกวดวิชานิสิต, Tutor House, ECC, Pinnacle และ Acknowledge)

คอร์สที่สอน