เคมี

เคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ (เรียนเดี่ยว)

Course Details

คอร์สสำหรับการปูพื้นฐานเคมี

Content

เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

เนื้อหาประกอบด้วย                                                             

- สมบัติและการจำแนกสาร

- แบบจำลองและอนุภาคมูลฐานของอะตอม

- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

- ตารางธาตุ

- พันธะไอออนิก & พันธะโคเวเลนต์

- พันธะโลหะ และสถานะของสาร                           

ข้อมูลคอร์ส

  • คอร์สเริ่มวันที่: 00-00-0000
  • ราคาคอร์ส: 10000.00 บาท
  • ระยะเวลาคอร์ส: 30 Day
  • วันที่เรียน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  • ช่วงเวลาเรียน: 09:00:00 - 23:45:00
  • จำนวนชั่วโมงเรียน: 3 ชั่วโมง

รีวิว

Average Rating:5

5 Stars40
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน