ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.5

รายละเอียดคอร์ส

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 Describing People
บทที่ 2 Camping
บทที่ 3 Superlatives
บทที่ 4 Activities in seasons
บทที่ 5 Quantifiers in Countable and Uncountable Nouns
บทที่ 6 Abilities and Inabilities
บทที่ 7 Countries and Nationalities
บทที่ 8 Regular and Irregular Verbs
บทที่ 9 for / since
บทที่ 10 Festivals
บทที่ 11 Natural Disasters
บทที่ 12 Practice

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 6,000.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.50

5 Stars0
4 Stars20
3 Stars20
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"