วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

-----------เล่ม 1------------

บทที่ 1. ร่างกายมนุษย์

 • - ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
 • - ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย
 • - การเจริญเติบโตของร่างกาย

บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์

 • - สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 

-----------เล่ม 2------------

 

บทที่ 3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • - คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต

บทที่ 4. สารในชีวิตประจำวัน

 • - มารู้จักกับสารกันเถอะ
 • - สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • - การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • - การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน
 • - สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 3,800.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:4.00

5 Stars0
4 Stars40
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"