วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

-----------เล่ม 1------------

บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง

 • - ส่วนประกอบของระบบสุริยะ
 • - การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น
 • - การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง
 • - การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง

 • - หินในท้องถิ่นของเรา
 • - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
 • - การเกิดดินและสมบัติของดิน

 

-----------เล่ม 2------------

บทที่ 3. การดำรงชีวิตของพืช

 • - หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก
 • - ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • - การสังเหคราะห์ด้วยแสง
 • - การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของพืช
 • - การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช

บทที่ 4. การดำรงชีวิตของสัตว์

 • - ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์
 • - วัฎจักรชีวิตของสัตว์
 • - การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น

บทที่ 5. อาหารและสารอาหาร

 • - อาหารกับสารอาหาร
 • - อาหารและพลังงานที่ร่างการต้องการ
 • - สารปรุงรสอาหาร
 • - สารแต่งสีอาหาร

 

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 6,000.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:4.00

5 Stars0
4 Stars40
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"