ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4

รายละเอียดคอร์ส

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 Sports
บทที่ 2 Places
บทที่ 3 Routes
บทที่ 4 School Subject
บทที่ 5 Classroom Sentences
บทที่ 6 Health
บทที่ 7 Playground and Amusement Park
บทที่ 8 Chores and Activities
บทที่ 9 Indoor and Outdoor Activities
บทที่ 10 Adverbs of Frequency
ฯลฯ

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 3,500.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน

Wed 19/05/2021

 • 19.00 - 20.00 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Thu 20/05/2021

 • 19.00 - 20.00 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sat 22/05/2021

 • 09.30 - 10.30 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว
 • 11.00 - 12.00 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sun 23/05/2021

 • 09.30 - 10.30 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว
 • 13.00 - 14.00 1:00 (1:00 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"