ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6

รายละเอียดคอร์ส

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 Cooking
บทที่ 2 Adjectives
บทที่ 3 Passive Voice
บทที่ 4 Pen Pal
บทที่ 5 Senses
บทที่ 6 Possessive Pronouns
บทที่ 7 Before and After
บทที่ 8 So and Because
บทที่ 9 Gift or Present
บทที่ 10 Should and Shouldn't
ฯลฯ

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 6,000.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:4.00

5 Stars0
4 Stars40
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"