เคมี

เคมี ระดับชั้น ม.5

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

 • 1. สูตรโมเลกุล
 • 2. สมบัติคอลิเกทีฟ
 • 3. ความเข้มข้นของสารละลาย
 • 4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี
 • 5. ปริมาณสารในสมการเคมี

บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 • 1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
 • 2. ธาตุทรานซิชัน
 • 3. เลขออกซิเดชัน
 • 4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
 • 5. ธาตุกัมมันตรังสี

บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

 • 1. ทฤษฎีการชน
 • 2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • 3. กฏอัตรา

----------เทอม 2-----------

บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล

 • 1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • 2. การอ่านชื่อ
 • 3. สมบัติไอโซเมอร์
 • 4. หมู่ฟังก์ชัน
 • 5. คาร์โบไฮเดรต
 • 6. โปรตีน
 • 7. ลิพิด
 • 8. สารซักล้าง
 • 9. สารพันธุกรรม

บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 • 1. ปิโตรเลียม
 • 2. น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 3. พอลิเมอร์
 • 4. พลาสติก
 • 5. เส้นใย
 • 6. ยาง

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 5,000.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:5.00

5 Stars40
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"