เคมีพื้นฐาน

เคมี ระดับชั้น ม.5 (เทอม 1)

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

1. สูตรโมเลกุล

2. สมบัติคอลิเกทีฟ

3. ความเข้มข้นของสารละลาย

4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี

5. ปริมาณสารในสมการเคมี

บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่

2. ธาตุทรานซิชัน

3. เลขออกซิเดชัน

4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ

5. ธาตุกัมมันตรังสี

บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

1. ทฤษฎีการชน

2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. กฏอัตรา

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาคอร์ส: 9,000 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมง: 20 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:5.00

5 Stars40
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"