คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

 • จำนวนเต็ม
 • การบวกจำนวนเต็ม
 • การลบจำนวนเต็ม
 • การคูณจำนวนเต็ม
 • การหารจำนวนเต็ม
 • สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

 • รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
 • การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
 • การสร้างรูปเรขาคณิต

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

 • ความหมายของเลขยกกำลัง
 • การคูณและการหารเลขยกกำลัง
 • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

 • ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
 • การบวกและการลบทศนิยม
 • การคูณและการหารทศนิยม
 • เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การบวกและการลบเศษส่วน
 • การคูณและการหารเศษส่วน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 5 รูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 • หน้าตัดของรูปเลขาคณิตสามมิติ
 • ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

 

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาคอร์ส: 7,000 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมง: 10 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"