คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทที่ 1 เซต

 1. เซต
 2. เอกภพสัมพัทธ์
 3. สับเซตและเพาเวอร์เซต
 4. ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2 การให้เหตุผล

 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย
 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทที่ 3 จำนวนจริง

 1. จำนวนจริง
 2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
 • การเท่ากันในระบบจำนวน
 • การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
 1. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 1. การไม่เท่ากัน
 2. ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4 เลขยกกำลัง

 1. รากที่ n ของจำนวนจริง
 2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 8,000.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"