IELTS

Speaking & Writing

รายละเอียดคอร์ส

IELTS

เนื้อหา

IELTS Speaking & Writing  

คอร์สแกรมม่าพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น โดยรวมถึงหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาอังกฤษโดย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมทั้งแบบฝึกหัดการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนนำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งการสอบ IELTS และ TOEIC

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาคอร์ส: 12,600 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมง: 10 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:5.00

5 Stars40
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"