ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่ 1 มิติ)

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์พื้นฐาน

เนื้อหา

 ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่ 1 มิติ)

- การหาความเร็วเฉลี่ย ความเร่งเฉลี่ย

- การเคลื่อนที่แบบความเร่งคงที่

- การตกอย่างอิสระ

ข้อมูลคอร์ส

  • คอร์สเริ่มวันที่: 11-12-2018
  • ราคาคอร์ส: 4,500 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 Month
  • วันที่เรียน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  • เวลา: 00:00:00 - 00:00:00
  • จำนวนชั่วโมง: 8 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:5.00

5 Stars40
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน