เคมี

เคมี (พื้นฐาน)

Course Details

คอร์สสำหรับการปูพื้นฐานเคมี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อยอด ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม

Content

บทที่ 1 : ธาตุและสารประกอบ

เนื้อหาประกอบด้วย                                                                                   

 • สมบัติและการจำแนกสาร
 • แบบจำลองและอนุภาคมูลฐานของอะตอม
 • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
 • ตารางธาตุ
 • พันธะไอออนิก & พันธะโคเวเลนต์

พันธะโลหะ และสถานะของสาร   

ข้อมูลคอร์ส

 • คอร์สเริ่มวันที่: 00-00-0000
 • ราคาคอร์ส: 10000.00 บาท
 • ระยะเวลาคอร์ส: 1 Day
 • วันที่เรียน: จันทร์ อังคาร พฤหัส
 • ช่วงเวลาเรียน: 03:45:00 - 23:00:00
 • จำนวนชั่วโมงเรียน: 11 ชั่วโมง

รีวิว

Average Rating:4.6

5 Stars24
4 Stars5
3 Stars2
2 Stars0
1 Star0